Alliancen – Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Det er et problem, som har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, for deres familier og for samfundet.

Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i netværket Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan behandling til unge med dobbeltdiagnose kan kvalificeres, så de unge – og deres familier – kan få relevant og rettidig hjælp.

Alliancens arbejde er samlet i en Grønbog, som kan downloades her

Artiklerne er skrevet på baggrund af Alliancens drøftelser af nuværende praksis, viden og erfaringer, og artiklerne kommer med forslag til hvordan hjælpen til de unge – og deres familier – kan kvalificeres.

 1. Unge med dobbeltdiagnose – intro og forståelsesramme
  af Susanne Pihl Hansen, Sheila Jones og Hanne Dam
 2. Fakta om målgruppen – hvor mange unge rammes, og hvad koster det samfundet?
  af Peter Jensen og Solvej Mårtensen
 3. Rettigheder og hjælpesystemets opbygning
  af Peter Jensen og Trine Ry
 4. Erfaringer fra det levede liv – portrætter af unge og deres familier
  redigeret af Susanne Pihl Hansen
 5. Identificering af børn og unge, som er i risiko for at udvikle psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
  af Sheila Jones og Birgitte Thylstrup
 6. Hvordan organiserer vi behandlingen af unge med dobbeltdiagnose i dag?
  af Susanne Pihl Hansen
 7. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om unge med dobbeltdiagnoser
  af Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen
 8. Fælles mål for indsatserne til unge med dobbeltbelastning/dobbelt diagnose
  af Peter Jensen
 9. Retningslinjer for indsatser i Danmark – med inspiration fra Norge og USA
  af Katrine Schepelern Johansen og Susanne Pihl Hansen
 10. Screening for psykiatriske lidelser og rusmiddelproblemer
  af Trine Ry
 11. Udredning af unge med dobbeltproblematikker – erfaringer fra KABS Stjernevang og Novavi Stofrådgivningen
  af Heidi Gøtze, Danny Reving, Silas Charlotte Houlberg og Jonatan Hannibal
 12. Koordinerende indsatsplaner og forløbskoordination
  af Peter Jensen og Vibeke Roer Hillerup
 13. Efterværn – opfølgning og støtte efter afsluttet behandling
  af Sheila Jones og Peter Jensen
 14. Nye fællesskaber
  af Birgitte Thylstrup, Sheila Jones og Peter Jensen

Perspektiver fra Alliancens Ungepanel og Forældrepanel bliver desuden præsenteret i to artikler i STOF nr. 34, 2019:

 • Nye perspektiver på unge med dobbeltdiagnose
 • Unge og forældres råd til hjælpesystemerne

Grønbog og Baggrundsartikler kan også downloades her:

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden