Meeting the Dragon

Tema

Gennem de seneste 10 år har der været afholdt nordiske konferencer om psykisk lidelse og rusproblemer i Norge, Sverige og Danmark, og det er med glæde, at vi igen indbyder til en konference i Danmark på Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København NV.

Konferencen vil støtte mennesker med en dobbeltproblematik gennem deling af viden om livsvilkår, støttebehov og indsatser og ved at blive klogere på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande. Centrale spørgsmål, som konferencen adresserer:

Hvilke udfordringer møder brugerne inden for sundhed, trivsel, bolig, deltagelse på arbejdsmarkedet – og hvordan imødekommer vi dem?

  • Hvordan vægter vi bedst et recovery-orienteret fokus på både psykisk helse, rus og somatik?
  • Hvordan styrker vi organisering af indsatser på tværs af sektorer uden af tabe brugeren af syne?
  • Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi, og er der nogen, vi overser?
  • Hvor langt er vi i forhold til indsatser overfor særligt udfordrede målgrupper, fx unge, ældre, flygtninge?
  • Hvad skal til for at sikre god implementering og kvalificering – både på den korte og lange bane?

For at sikre en deling af viden, der involverer den kompleksitet og helhedstænkning, som kendetegner området, henvender konferencen sig både til både forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker og pårørende samt relevante interesseorganisationer. Det samme gælder mulighed for oplæg i workshops.

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden