“Ro på”

“Ro på” – et kort psykoedukativt program – gør en forskel i ambulant behandling af misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse
“Ro på” – det randomiserede multicenterprojekt med seks samtaler om impulsiv adfærd til misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse er nu færdigt. Vi vil gerne takke alle deltagerne for deres samarbejde og engagerede indsats i den lange projektperiode. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Nu vil vi gerne dele vores erfaringer og metoden med jer. Det vil vi gøre ved at lægge link manualen og en artikel om undersøgelsen i det sidste STOF ud hjemmesiden for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnoser. Der er ikke udtaget copyright på metoden, så alle, der har lyst og mulighed for det, kan anvende metoden.

I er meget velkomne til at henvende jer til os ved spørgsmål til Birgitte Thylstrup og Morten Hesse (bt.crf@psy.au.dk og mh.crf@psy.au.dk).

Links:

Arbejdsbog:
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/_Ro_paa__-arbejdsbog.pdf.

STOF artikel – første artikel i bladet:
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden