Temadag om kognition 2.0 – Ikke medlemmer

Temadag om kognition 2.0 – Ikke medlemmer

Begivenheden

Hermed program for endnu en temadag i kognitionens tegn. Sidste forår afholdt vi en temadag om kognition som blev så stor en succes, at vi vil gentage den så tæt på originalen som det er muligt, men denne gang i Aarhus.

Vi har samlet oplægsholdere fra hele landet til at belyse betydningen af kognitive problemer i det daglige arbejde med socialt udsatte og faldgruber i forhold til behandling. Dagen vil komme ind på de problemer, som den kognitive dysfunktion medfører, og på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse.

  • Hvordan tager vi hensyn til kognitive problemer i dagligdagen, og hvordan afdækker vi kognitive problemer?
  • Hvordan er vi bedst opmærksomme på kognitive deficits hos målgruppen: Hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem?
  • Hvordan understøtter vi personale, som møder borgere med kognitive problemer i hjemmeplejen, Sundhedsenhederne og på de almindelige plejehjem?
  • Hvordan er vi opmærksomme på sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt hjemløse med misbrug af rusmidler?
  • Hvordan tilbyder vi rusmiddelbehandling til socialt udsatte: Kan vi bruge en social netværksmodel?

 

Temadagen afholdes den 9. maj 2023 kl. 9-15 i lokalerne hos

Det Opsøgende Team,

Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2023.

Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag!

Med venlige hilsner

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

 


Program

9.00 – 9.30 Morgenmad og velkomst, forperson Birgitte Thylstrup, DFND

9.30-10.15 Modeller for bevidsthed/selv biologisk set, hvad er kognition neurobiologisk/
kognitionsproblemer og hvad er snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri.
Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam, Københavns Kommune 

10.15 – 11.15 Fra forskningsartikel til konkret nytteværdi for en levende puls.
Steen Guldager, VISO / Connec

 

11.15-11.30 Stræk ben

 

11.30-12.30 Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder
Videnscentret Vamis

 

12.30-13.00 Frokost og networking

 

13.00-13.45 Understøttelse af plejepersonale så forråelse og omsorgstræthed kan forebygges i pleje- og omsorgsopgaver for komplekst syge borgere med somatiske problemer og psykiske-, neurologiske- og rusmiddelproblemer Charlotte Enemark, MSO, Aarhus kommune og DFND

 

13.45-14.15 Kaffe

 

14.15 – 14.45 Debat. Hvordan finder vi og skelner psykiatriske diagnoser fra kognitive forstyrrelser i daglig praksis og har det en betydning for behandlingsresultater?

 14.45-15.00 Update på DFND og tak for i dag.

 

Pris

kr. 300,00

Pris

kr. 300,00

Ikke på lager

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden