Et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose

Online temaeftermiddag v. Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 5/12 kl. 14.00-15.30.

Slides fra temadagen kan findes længere nede på siden.

Tilmeldingen er nu lukket.

Sundheds- og socialstyrelsens faglige oplæg til en ny 10 årsplan for psykiatrien anbefaler, at der etableres et nyt samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionerne, der tilbyder integreret behandling. Der vil skulle laves tilbud til både børn og voksne. Her i efteråret 2022 er de første arbejdsgrupper, der skal beskrive de nye tilbud, blevet nedsat.

Men hvad vil et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose indebære? Hvilket fundament skal det basere sig på? Hvilke erfaringer fra rusmiddelområdet kan bør tages med over i det nye, integrerede tilbud? Hvad kan vi lære fra udlandet? Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose afholder en online temaeftermiddag, hvor disse spørgsmål er i centrum.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. formand for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.40 Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer? v. af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Lei Blandin Jobe og Katrine Schepelern Johansen.

  • Center for Rusmiddelforskning og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er i gang med en undersøgelse, hvor vi bl.a. kigger på, hvad der findes af internationale guidelines i forhold til børn og unge med dobbeltdiagnose. Der er bl.a. fokus på udredning, behandling, inddragelse af pårørende og inddragelse af de unge selv. Oplægget vil præsentere de foreløbige fund, der vil blive offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet.

14.40-15.10 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med et regionalt dobbeltdiagnose-tilbud til unge med dobbeltdiagnose (under 25 år) – fundament og kompetencer v. Susanne Pihl Hansen, UngeAlliancen

  • UngeAlliancen, der med støtte fra Helsefonden arbejder på at skabe bedre indsatser for børn og unge med dobbeltdiagnose, har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilket fundament et sådan nyt tilbud bør basere sig på og hvilke kompetencer, og dermed kompetenceudvikling, der er brug for. Oplægget vil præsentere notatet.

15.10-15.30 Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne + afsluttende kommentarer fra DFNDs bestyrelse

Du vil modtage et link til webinaret dagen inden afholdelsen. Webinaret foregår via Zoom.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Herunder kan du se og downloade slides fra temadagen

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden