Om kompetencer

Rigtig mange tak til oplægsholdere og engagerede deltagere for en spændende temadag d. 21.11.2018 hos Opsøgende Team i Aarhus.

Vi havde fokus på kompetencer i arbejdet med mennesker med sammenfaldende psykisk lidelse og misbrug af alkohol, rusmidler og medicin. Vi skal vide så meget! Vi skal nå så meget! Hvad er vigtigt og hvad kan borgerne bruge?

Dette fokus blev belyst i 3 oplæg. Se her PP-præsentationerne for: 

”Kognitiv misbrugsbehandling på basis af KRAK – ”den skæveKRAP” v./psykolog Lene Metner, PsykologCentret Skive/Viborg og psykolog Eline Hyldager,Dobbeltdiagnose I/S


Her blev vi introduceret til konceptet KRAP (Kognitivt RessourcefokuseretAnerkendende Pædagogik), som er et integreret socialpædagogisk system, der indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

Se her Lene Metner og Eline Hyldagers PP-præsentation

Hvilke kompetencer har vi brug for i det tværsektorielle arbejde? v. Katrine S. Johansen,antropolog, seniorforsker og leder. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i RegionHovedstadens Psykiatri.


På baggrund af en række samarbejdsprojekter mellem regional behandlingspsykiatri og kommunal misbrugsbehandling præsenterer oplægget de udfordringer, der typisk opstår i samarbejdet og hvilke kompetencer, der er brug for hos medarbejdere i forhold til at kunne overkomme disse udfordringer.

Se her Kathrine S. Johansens PP-præsentation (downloades)

Hvad efterspørger borgerne af de professionelle? v. Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d.-studerende. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri.

Oplægget baserer sig på et igangværende ph.d. projekt, hvor borgere med psykoselidelse og cannabismisbrug bliver interviewet af flere omgange – bl.a. om hvad borgerne oplever som hjælpsomt i deres liv.

Se her Jonathan Led Larsens PP-præsentation (downloades)

Tak til Opsøgende Team Aarhus for lån af lokaler samt særdeles god forplejning.

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden