SAMARBEJDE PÅ TVÆRS – En rapport om tværsektorielt samarbejde i behandling

Denne evalueringsrapport har som overordnet formål at evaluere det tværsektorielle samarbejde med henblik på at udlede en række anbefalinger og konkrete forslag til at videreudvikle samarbej­det i eksisterende og fremtidige tilbud til målgruppen. Rapporten er udfærdiget i et samarbejde mellem Psykoterapeutisk Forskningsenhed (PF) ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Aarhus Universitet, samt under støtte og vejledning fra ambulatorieleder ved APU og centerledere ved hhv. Gladsaxe Rusmiddelcenter, Brydehuset, Kagshuset, Alkohol- og Stofrådgivningen Torvehuset og Teglpor­ten-Rusmiddelcenter. Undersøgelsen som ligger til grund for nærværende rapport er finansieret af Region Hovedstadens Tværspulje. Datagrundlaget for undersøgelsen er indsamlet i perioden fra oktober 2017 til oktober 2019.

Klik her for at læse rapporten

Kognitiv dysfunktion som barriere i sociale tilbud

Så er det tid til 2021’s første temadag i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose, og som altid håber vi, at alle faggrupper vil deltage. Dagen handler om de problemer, som kognitiv dysfunktion medfører – men også på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse. Vi kommer ind på:

 • Opmærksomhed på kognitive deficits; hvordan?
 • Hvordan vi agerer ift. målgruppen – hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi vores tilbud til dem?
 • 80 % af hjemløse er mænd. Hvordan stiller man spørgsmål til mænd og får gode svar, og hvordan får vi bedre sundhedstilbud i forbindelse med hjemløseforsorg og beskæftigelse?
 • Hvordan tager man hensyn til kognitive problemer i dagligdagen, og hvordan finder man kognitive problemer?
 • Sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt misbrugende hjemløse.
 • Misbrugsbehandling til socialt udsatte – en social netværksmodel.

Oplægsholdere

 • Helle Madsen, Vamis: ”Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder”.
 • reaktionsmåde på psykiske vanskeligheder, og tilgange til behandling.
 • Marie Sidenius, SundhedsTeam. CRAS – Community Reinforcement på Sundholm. Misbrugsbehandling til socialt udsatte.
 • Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam. Kognitionsproblemer og snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri
 • Sisse Fjord Nielsen, forstander på Potentialehotellet. (ikke endeligt bekræftet)

Temadagen udsættes til efterår 2021, men samme sted: Aktivitetscentret Sundholmsvej 18 2300 København S

Vi håber at se rigtig mange af jer til et spændende møde.

Med venlige hilsner Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Tilmelding …

Pris: 100 DKK for medlemmer og 200 DKK for ikke-medlemmer

Hjælp til forældre til unge med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Sammenfald mellem psykiske vanskeligheder og rusmiddelproblemer unge anses i stigende grad som et alvorligt problem. Forældre til de unge oplever disse bekymringer særligt stærkt. I Danmark mangler vi viden om, hvordan unge med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer hjælpes bedst muligt, og hvordan deres forældre både støttes i egen trivsel og i at være konstruktive medspillere i de unges liv. Vi-modellen er et resultat af projekt ’Hjælp til dobbeltbelastede forældre’ (2017-2019). Projektet havde som formål at udvikle et tilbud til forældre til unge med samtidig psykiske lidelse og rusmiddelproblemer, og er et samarbejde mellem Anine Boisen, Novavi Stofrådgivningen og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet (CRF).
Rapporten evaluerer to forældreforløb, som hver foregik over syv sessioner over en tre måneders periode – tre individuelle sessioner og fire forældregruppesessioner. Læs rapporten her

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden