Ny organisering af dobbeltdiagnoseområdet #1

Online temaeftermiddag på Zoom ved Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 4/12 2023 kl. 14.00-16.00. Tilmeld dig dagen nedenfor.

Pr. 1. september 2024 skal regionerne begynde at tilbyde integreret behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, der samtidig har betydelige rusmiddelproblemer. Over de næste par år skal det regionale tilbud udvides til at kunne rumme 9.600 personer på landsplan.

På denne online temaeftermiddag hos Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose kan du høre om, hvad vi på nuværende tidspunkt ved dels om de faglige visitationsretningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har været ansvarlige for at udarbejde i foråret 2023, og som blev offentliggjort i september (https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Visitation-til-integreret-behandling/Visitationsretningslinje-dobbeltdiagnose.ashx)  og dels om det nye regionale tilbud om integreret behandling, som regionerne er i gang med at udvikle.

Der er ikke tale om en kritisk diskussion af de forskellige dokumenter og processer men en faktuel præsentation af, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Vi planlægger med at følge op med en temaeftermiddag #2 i sommeren 2024, når vi ved noget mere om det nye regionale tilbud.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. forperson for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.45 Gennemgang af centrale elementer i de faglige visitationsretningslinjer og mulighed for spørgsmål v. Katrine Schepelern Johansen.

14.45-15.00 Pause

15.00-15.50 Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om det nye regionale tilbud og hvordan er processen frem til 1. september 2024? Og mulighed for spørgsmål v. Lone Tonsgaard

15.50-16.00 Afslutning

Webinarets oplægsholdere:

Katrine Schepelern Johansen er leder og seniorforsker v. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri og har siddet med i arbejdsgruppen, der udarbejdede de faglige visitationsretningslinjer.

Lone Tonsgaard er konsulent i Kvalitets- og forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri og projektleder for den tværregionale arbejdsgruppe, der arbejder med udviklingen af det nye integrerede tilbud.

Herunder kan du læse og downloade materialet fra webinaret

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden