Generalforsamling d. 27. februar 2023

Nu er det igen tid til generalforsamling. I år vil det være muligt at deltage fysisk i København og det er muligt at deltage online også. I kan tilmelde jer generalforsamlingen her på hjemmesiden nederst på siden.

Tidspunkt: d. 27. februar 2023, kl. 13:30-15:00

Adressen for fysisk fremmøde er:

Center for Rusmiddelforskning
Aarhus Universitet 
Campus Emdrup
Tuborgvej 164, bygn. A, 2. sal (ring på ved skiltet Center for Rusmiddelforskning)
2400 København NV, Danmark

Til jer til tilmelder jer online

I vil modtage et link til Zoom samme dag som generalforsamling afholdes, som I skal bruge.

Dagsorden:

 1. Ændringer til vedtægterne
 • Herunder gennemgang af vedtægterne samt ændring til bestyrelsens antal
 1. Aktiviteter herunder
 • Gentagelse af temadag om Kognition i maj 2023
 • Nordisk Dobbelt Diagnose konference SKANROP juni 2023
 1. Regnskab og godkendelse af budget
 2. Indkomne forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Evt.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose

Online temaeftermiddag v. Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 5/12 kl. 14.00-15.30.

Slides fra temadagen kan findes længere nede på siden.

Tilmeldingen er nu lukket.

Sundheds- og socialstyrelsens faglige oplæg til en ny 10 årsplan for psykiatrien anbefaler, at der etableres et nyt samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionerne, der tilbyder integreret behandling. Der vil skulle laves tilbud til både børn og voksne. Her i efteråret 2022 er de første arbejdsgrupper, der skal beskrive de nye tilbud, blevet nedsat.

Men hvad vil et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose indebære? Hvilket fundament skal det basere sig på? Hvilke erfaringer fra rusmiddelområdet kan bør tages med over i det nye, integrerede tilbud? Hvad kan vi lære fra udlandet? Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose afholder en online temaeftermiddag, hvor disse spørgsmål er i centrum.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. formand for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.40 Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer? v. af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Lei Blandin Jobe og Katrine Schepelern Johansen.

 • Center for Rusmiddelforskning og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er i gang med en undersøgelse, hvor vi bl.a. kigger på, hvad der findes af internationale guidelines i forhold til børn og unge med dobbeltdiagnose. Der er bl.a. fokus på udredning, behandling, inddragelse af pårørende og inddragelse af de unge selv. Oplægget vil præsentere de foreløbige fund, der vil blive offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet.

14.40-15.10 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med et regionalt dobbeltdiagnose-tilbud til unge med dobbeltdiagnose (under 25 år) – fundament og kompetencer v. Susanne Pihl Hansen, UngeAlliancen

 • UngeAlliancen, der med støtte fra Helsefonden arbejder på at skabe bedre indsatser for børn og unge med dobbeltdiagnose, har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilket fundament et sådan nyt tilbud bør basere sig på og hvilke kompetencer, og dermed kompetenceudvikling, der er brug for. Oplægget vil præsentere notatet.

15.10-15.30 Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne + afsluttende kommentarer fra DFNDs bestyrelse

Du vil modtage et link til webinaret dagen inden afholdelsen. Webinaret foregår via Zoom.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Herunder kan du se og downloade slides fra temadagen

Hvad har vi lært af 15 års projekter på dobbeltdiagnoseområdet?

I en ny rapport fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Center for Rusmiddelforskning samler Katrine Schepelern Johansen og Birgitte Thylstrup op på en lang række af de projekter, der har været gennemført på dobbeltdiagnoseområdet i perioden 2005-2019.

De konkluderer bl.a., at vi i Danmark ikke har været særlig gode til at lære af tidligere gennemførte projekter på området, men at der tværtimod er en tendens til at gentage nogle af de samme tiltag. De peger også på, at samarbejde og samarbejdsprojekter bør erstattes af samskabelse og samskabelsesprojekter, og at kompetenceudviklingsprojekter ikke altid har nok fokus på forankring.

Rapporten henvender sig blandt andet til nogle af de aktører, der lige nu sidder og overvejer, hvordan de næste initiativer til at forbedre indsatserne på dobbeltdiagnoseområdet bør skrues sammen.

Læs mere ved at trykke på linket her

Temadag om Kognition

Kognitiv dysfunktion som barriere i sociale tilbud

Så ligger datoen for den første temadag i 2022 klar, efter vi måtte udsætte vores temadag i januar, og som altid håber vi at alle faggrupper vil deltage.

Til jer der allerede tilmeldte jer temadagen i januar, jeres tilmelding gælder stadig til d. 21. april. Hvis I er blevet forhindret, skriv da til Charlotte på mail: rche@aarhus.dk.

Dagen handler om de problemer den kognitive dysfunktion medfører og på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse.

 • Opmærksomhed på kognitive deficits; hvordan?
 • Hvordan vi agerer ift. målgruppen – hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem?
 • 80 % af hjemløse er mænd. Hvordan stiller man spørgsmål til mænd og hvordan får vi bedre sundhedstilbud i forbindelse med hjemløseforsorg og beskæftigelse
 • Hvordan tager man hensyn til kognitive problemer i dagligdagen og hvordan finder man kognitive problemer?
 • Sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt misbrugende hjemløse.
 • Misbrugsbehandling til socialt udsatte – en social netværksmodel

Vi har samlet oplægsholdere fra hele landet til at belyse betydningen af kognitive problemer i det daglige arbejde med socialt udsatte og faldgruber i forhold til behandling.

Temadagen afholdes den 21. april 2022 kl 9-15 i Hal C Arsenalvej 6 1436 København K,
MØDErummet på 1. sal (https://kulturs.kk.dk/halc) 1 km fra Christianshavn metrostation

Tilmeldingsfristen er den 17. april 2022. 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose


KØB BILLET – ikke medlem


KØB BILLET – medlem


Program

9.00 – 9.15  Velkomst
Birgitte Thylstrup
Formand DFND

9.15 – 10.00  Modeller for bevidsthed/selv biologisk set og hvad er kognition neurobiologisk /
Kognitionsproblemer og snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri.
Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam, Københavns Kommune

10.00 – 10.45 ”Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder”
Videnscentret Vamis

10.45 – 11.00  Pause  

11.00 – 11.30  CRAS. Community Reinforcement på Sundholm. Tilpasset misbrugsbehandling til socialt udsatte.
Marie Sidenius, Region
Syddanmark.

11.30 – 12.30  Frokost og networking

12.30 – 13.15  Fra forskningsartikel til konkret nytteværdi for en levende puls.
Steen Guldager, VISO / Connec

13.15 – 14.00  Mænds reaktionsmåde på psykiske vanskeligheder, og tilgange til behandling
Svend Aage Madsen
Rigshospitalet

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 14.45 Debat. Hvordan finder vi og skelner psykiatriske diagnoser fra kognitive forstyrrelser i dagligt praksis
og har det en betydning for behandlingsoutcome?

14.45 Update på DFND.
Kommende arrangementer i Danmark og Norden

Farvel og tak for i dag

Treatment of Dual Diagnosis in Denmark: Models for Cooperation and Positions of Power

Skrevet af Katrine Schepelern Johansen (2018) i Qualitative Studies, Vol. 5, No. 2, 2018, pp. 125–139.

Treatment for dual diagnosis in Denmark is divided between a medically based psychiatric treatment system and a socially oriented substance use treatment system; consequently, in order to deliver the most effective treatment to people with dual diagnosis, the two need to cooperate. A number of projects have been initiated to try out different models for cooperation, yet, on a larger, societal scale, we have not solved the puzzle of how it can be made to work in practice. My focus in this article is to suggest some reasons why it is so difficult to introduce cooperation between psychiatry and addiction treatment despite the many projects directed explicitly towards this. I suggest that at least part of the answer lies in the unequal power relations between psychiatry and substance use treatment.

Læs mere ved at trykke på linket her

Dobbeltdiagnosepatienters møde med det psykiatriske behandlingssystem

Skrevet af Johansen, Katrine Schepelern; Busch, Sidsel; Jeppesen, Pernille Pinderup; Mårtensson, Solvej; Poulsen, Heidi; Larsen, Jonathan Led (2018) i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 28, 155-172.

I denne artikel præsenterer vi en interviewundersøgelse med 17 dobbeltdiagnosepatienter (patienter der både har et misbrug og en anden psykiatrisk lidelse), der beskriver deres erfaringer med at blive afvist eller behandlet dårligt i mødet med det psykiatriske behandlingssystem. På baggrund af en indholdsanalyse af patienternes fortællinger har vi identificeret tre forskellige svar på, hvorfor patienterne bliver mødt på denne måde. For det første fordi stofmisbrug generelt i samfundet bliver omfattet af stigmatisering, og at det også gælder personalet på de psykiatriske afdelinger. For det andet fordi patienterne ikke lever op til rollen som rigtige patienter – bl.a. fordi de fortsætter med at misbruge, når de kommer i psykiatrisk behandling. Og for det tredje fordi psykiatrien arbejder med en forståelse af psykisk sygdom – som værende præcist afgrænsede sygdomsenheder – der vanskeliggør behandlingen af komplekse lidelser som dobbeltdiagnose. Som afsluttende perspektivering peger vi på de ønsker, som patienterne selv har til det psykiatriske behandlingssystem, nemlig at blive mødt som hele mennesker og at få behandlet deres problemer – inklusivt misbrug – professionelt af personalet.

Læs mere ved at trykke på linket her

Webinar d. 15. april kl. 17-18: Skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper

55 årige hjemløse svarer fysisk til 89 årige i resten af samfundet!

Medlemsmøde i DFND 15. april 17.00 – 18.00 på Zoom, hvor vi i en workshop, ser nærmere på begrebet skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper. Skrøbelighed er et almindelig klinisk syndrom hos ældre voksne, der medfører en øget risiko for fatale problemer, for eksempel i forbindelse med fald, udvikling af handicap, hospitalsindlæggelser og øget dødelighed.

Begrebet har været anvendt i geriatri gennem mange år, hvor man definerer skrøbelighed ud fra følgende 5 kriterier: Vægttab, udmattethed, lav fysisk aktivitet, langsomhed og svaghed Flere undersøgelser har vist, at skrøbelighed også er et problem for langt yngre hjemløse, og andre udsatte befolkningsgrupper. For bedre at kunne forebygge tidlig sygdom og død, vil det derfor være relevant at inddrage skrøbelighedsindeks for udsatte personer som led i skadesreduktion og rehabilitering.

Medlemmer af Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose, kan tilmelde sig mødet, som er gratis.

Ved tilmelding får du senere tilsendt dit link til webinaret på mail.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING 10.2.2021 – kl. 19 ONLINE

Kære medlemmer, håber I er kommet godt ind i det nye år!
Vi ser ikke meget til hinanden pt., men der er en mulighed til vores generalforsamling, som vi har
lagt om aften, så vi kan sidde sammen i ro og fred i cirka en time.

Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67447049438?pwd=RVM4dHlzQkxESnlVWmRWTTBvWFE5dz09

Hvis du ikke er medlem, men gerne vil være det, så gå ind på vores hjemmeside, det tager kun 5
minutter, og du er så hjertelig velkommen! Link: https://dobbeltdiagnose.net/

Dagsorden:

Valg af dirigent.

 1. Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbende år.
 2. Godkendelse af det reviderede regnskab.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges For 2 år ad gangen. OBS: Dette fraviges i år, som følge af året er præget af covid-19.
 5. Eventuelt

  Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen mindst 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmetal. Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten eller mindst et
  medlem ønsker det.

  På netværkets vegne,
  Birgitte Thylstrup (formand)

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS – en undersøgelse af det tværsektorielle samarbejde i behandling af mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblematik

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden