Generalforsamling d. 26/2 kl. 14-15:30 online

Nu er det igen tid til generalforsamling. I år vil det være holder vi generalforsamlingen online på Teams, for at medlemmer i hele landet bedre kan deltage. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her på hjemmesiden nederst på siden. På dagen vil du modtage et Teamsmøde link på din email.

Tidspunkt: d. 26. februar 2024, kl. 14:00-15:30

Dagsorden for Generalforsamling

  1. Valg af stemmetæller

  1. Valg af dirigent

  1. Forpersonens beretning

  1. Regnskabsaflæggelse

  1. Behandling af indkomne forslag

  1. Fastsættelse af kontingent

  1. Godkendelse af budget

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på genvalg)

  1. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Du kan læse referatet fra dette års generalforsamling nedenfor:
Referat fra Generalforsamling i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose 2024

Ny organisering af dobbeltdiagnoseområdet #1

Online temaeftermiddag på Zoom ved Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 4/12 2023 kl. 14.00-16.00. Tilmeld dig dagen nedenfor.

Pr. 1. september 2024 skal regionerne begynde at tilbyde integreret behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, der samtidig har betydelige rusmiddelproblemer. Over de næste par år skal det regionale tilbud udvides til at kunne rumme 9.600 personer på landsplan.

På denne online temaeftermiddag hos Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose kan du høre om, hvad vi på nuværende tidspunkt ved dels om de faglige visitationsretningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har været ansvarlige for at udarbejde i foråret 2023, og som blev offentliggjort i september (https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Visitation-til-integreret-behandling/Visitationsretningslinje-dobbeltdiagnose.ashx)  og dels om det nye regionale tilbud om integreret behandling, som regionerne er i gang med at udvikle.

Der er ikke tale om en kritisk diskussion af de forskellige dokumenter og processer men en faktuel præsentation af, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Vi planlægger med at følge op med en temaeftermiddag #2 i sommeren 2024, når vi ved noget mere om det nye regionale tilbud.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. forperson for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.45 Gennemgang af centrale elementer i de faglige visitationsretningslinjer og mulighed for spørgsmål v. Katrine Schepelern Johansen.

14.45-15.00 Pause

15.00-15.50 Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om det nye regionale tilbud og hvordan er processen frem til 1. september 2024? Og mulighed for spørgsmål v. Lone Tonsgaard

15.50-16.00 Afslutning

Webinarets oplægsholdere:

Katrine Schepelern Johansen er leder og seniorforsker v. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri og har siddet med i arbejdsgruppen, der udarbejdede de faglige visitationsretningslinjer.

Lone Tonsgaard er konsulent i Kvalitets- og forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri og projektleder for den tværregionale arbejdsgruppe, der arbejder med udviklingen af det nye integrerede tilbud.

Herunder kan du læse og downloade materialet fra webinaret

Tre spændende rapporter om unge og dobbeltdiagnose!

Alle tre rapporter i serien ‘Unge og dobbeltdiagnose’ er udarbejdet som et led i projekt ’Fra viden til praksis for unge med dobbeltdiagnose – afdækning af international og dansk viden om guidelines og centrale referencepunkter’. Formålet er at bidrage til et fælles afsæt for øget fokus og udvikling i Danmark gennem et systematisk overblik over den aktuelle viden på området unge (ca. 12-25 år) med dobbeltdiagnose. Læs mere ved at trykke på rapporterne neden for:

Fra 2024 bliver der i Danmark etableret et nyt regionalt behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnose – i første omgang dog kun for mennesker over 18 år. Udover at bidrage til dobbeltdiagnoseområdet generelt, er formålet med rapporterne at bidrage til arbejdet med at udforme dette tilbud til voksne, så det i højere grad bliver relevant for den yngste del af voksen-målgruppen. Et andet og vigtigt formål er, at rapporterne kan bidrage til udvikling af særlige tilbud, som er målrettet den ungegruppe, som projektet har fokus på, og gerne også for den endnu yngre aldersgruppe på under 12 år. Endelig er håbet, at rapporterne bidrager til det tværfaglige samarbejde mellem sektorer, som der for mange af de unge stadig vil være brug for. Håbet er, at de tre rapporter vil skabe grobund for nogle vigtige diskussioner og konkrete tiltag, ift. hvordan vi kan komme videre. Det er ikke et øjeblik for tidligt.

Målgruppen for alle tre rapporter er fagprofessionelle, ledere og beslutningstagere samt behandlingssystemer, som beskæftiger sig med unge med dobbeltdiagnose, særligt det psykiatriske system (sundhedssystemet inkl. styrelser og ministerier) og rusmiddelbehandling (det sociale system inkl. styrelser og ministerier). Rapporterne henvender sig også til de unge selv og deres pårørende.

Projektet er et samarbejde mellem Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri.

Involverede i projektet: Birgitte Thylstrup (PI), lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet; Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri; Lei Blandin Jobe og Sidsel Schrøder, begge videnskabelig assistent, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Projektet har afsæt i UngeAlliancen, som er sat i verden for at styrke og udbrede viden, erfaringer og perspektiver på indsatser til unge under 25 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt brug af rusmidler – ofte benævnt ’unge med dobbeltdiagnoser’, selv om mange af de unge ikke er blevet diagnosticeret. UngeAlliancen består af unge og forældre med personlige erfaringer samt forskere, praktikere og beslutningstagere på tværs af fagområder og sektorer. UngeAlliancen er støttet af Helsefonden, læs mere her: www.ungealliancen.dk.

Ingen af de involverede har rapporteret mulige interessekonflikter. Birgitte Thylstrup og Katrine Schepelern Johansen er begge medlemmer af UngeAlliancens Advisory Board og Repræsentantskab.

Vi takker Helsefonden mange gang for at støtte projektet med bevilling: 21-A-0130.

SKANROP 2023

Så er det igen tid til skandinavisk konference om rusmidler og psykiatri. Det afholdes denne gang i Norge, i Hamar d. 8-9. juni 2023.
Tilmeldingsfristen er d. 24. maj. Tryk på linket nedenfor, for at se mere.

https://rop.no/kompetanseheving/skanrop-2022/

Sidste skandinaviske konference blev i Danmark i juni 2019, i København. På grund af Covid-19 epidemien har denne kommende konference været udskudt til nu, så vi glæder os rigtig meget. Derfor håber vi også, at ser mange af jer deroppe.

Temadag om Kognition 2.0

Kognitiv dysfunktion som barriere i sociale tilbud

Hermed program for endnu en temadag i kognitionens tegn. Sidste forår afholdt vi en temadag om kognition som blev så stor en succes, at vi vil gentage den så tæt på originalen som det er muligt, men denne gang i Aarhus.

Vi har samlet oplægsholdere fra hele landet til at belyse betydningen af kognitive problemer i det daglige arbejde med socialt udsatte og faldgruber i forhold til behandling. Dagen vil komme ind på de problemer, som den kognitive dysfunktion medfører, og på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse.

 • Hvordan tager vi hensyn til kognitive problemer i dagligdagen, og hvordan afdækker vi kognitive problemer?
 • Hvordan er vi bedst opmærksomme på kognitive deficits hos målgruppen: Hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem?
 • Hvordan understøtter vi personale, som møder borgere med kognitive problemer i hjemmeplejen, Sundhedsenhederne og på de almindelige plejehjem?
 • Hvordan er vi opmærksomme på sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt hjemløse med misbrug af rusmidler?
 • Hvordan tilbyder vi rusmiddelbehandling til socialt udsatte: Kan vi bruge en social netværksmodel?

Temadagen afholdes den 9. maj 2023 kl. 9-15 i lokalerne hos

Det Opsøgende Team,

Nørre Allé 31, 2. sal, 8000 Aarhus.

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2023.

Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke-medlemmer

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag!

Med venlige hilsner

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose


Program

9.00 – 9.30 Morgenmad og velkomst, forperson Birgitte Thylstrup, DFND

9.30-10.15 Modeller for bevidsthed/selv biologisk set, hvad er kognition neurobiologisk/
kognitionsproblemer og hvad er snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri.
Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam, Københavns Kommune

10.15 – 11.15 Fra forskningsartikel til konkret nytteværdi for en levende puls.
Steen Guldager, VISO / Connec

11.15-11.30 Stræk ben

11.30-12.30 Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder
Videnscentret Vamis

12.30-13.00 Frokost og networking

13.00-13.45 Understøttelse afplejepersonale så forråelse og omsorgstræthed kan forebygges i pleje- og omsorgsopgaver for komplekst syge borgere med somatiske problemer og psykiske-, neurologiske- og rusmiddelproblemer Charlotte Enemark, MSO, Aarhus kommune og DFND

13.45-14.15 Kaffe

14.15 – 14.45 Debat. Hvordan finder vi og skelner psykiatriske diagnoser fra kognitive forstyrrelser i daglig praksis og har det en betydning for behandlingsresultater?

14.45-15.00 Update på DFND og tak for i dag.


Køb billet


Køb billet – Medlemmer

Generalforsamling d. 27. februar 2023

Nu er det igen tid til generalforsamling. I år vil det være muligt at deltage fysisk i København og det er muligt at deltage online også. I kan tilmelde jer generalforsamlingen her på hjemmesiden nederst på siden.

Tidspunkt: d. 27. februar 2023, kl. 13:30-15:00

Adressen for fysisk fremmøde er:

Center for Rusmiddelforskning
Aarhus Universitet 
Campus Emdrup
Tuborgvej 164, bygn. A, 2. sal (ring på ved skiltet Center for Rusmiddelforskning)
2400 København NV, Danmark

Til jer til tilmelder jer online

I vil modtage et link til Zoom samme dag som generalforsamling afholdes, som I skal bruge.

Dagsorden:

 1. Ændringer til vedtægterne
 • Herunder gennemgang af vedtægterne samt ændring til bestyrelsens antal
 1. Aktiviteter herunder
 • Gentagelse af temadag om Kognition i maj 2023
 • Nordisk Dobbelt Diagnose konference SKANROP juni 2023
 1. Regnskab og godkendelse af budget
 2. Indkomne forslag
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Evt.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose

Online temaeftermiddag v. Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 5/12 kl. 14.00-15.30.

Slides fra temadagen kan findes længere nede på siden.

Tilmeldingen er nu lukket.

Sundheds- og socialstyrelsens faglige oplæg til en ny 10 årsplan for psykiatrien anbefaler, at der etableres et nyt samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionerne, der tilbyder integreret behandling. Der vil skulle laves tilbud til både børn og voksne. Her i efteråret 2022 er de første arbejdsgrupper, der skal beskrive de nye tilbud, blevet nedsat.

Men hvad vil et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose indebære? Hvilket fundament skal det basere sig på? Hvilke erfaringer fra rusmiddelområdet kan bør tages med over i det nye, integrerede tilbud? Hvad kan vi lære fra udlandet? Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose afholder en online temaeftermiddag, hvor disse spørgsmål er i centrum.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. formand for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.40 Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer? v. af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Lei Blandin Jobe og Katrine Schepelern Johansen.

 • Center for Rusmiddelforskning og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er i gang med en undersøgelse, hvor vi bl.a. kigger på, hvad der findes af internationale guidelines i forhold til børn og unge med dobbeltdiagnose. Der er bl.a. fokus på udredning, behandling, inddragelse af pårørende og inddragelse af de unge selv. Oplægget vil præsentere de foreløbige fund, der vil blive offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet.

14.40-15.10 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med et regionalt dobbeltdiagnose-tilbud til unge med dobbeltdiagnose (under 25 år) – fundament og kompetencer v. Susanne Pihl Hansen, UngeAlliancen

 • UngeAlliancen, der med støtte fra Helsefonden arbejder på at skabe bedre indsatser for børn og unge med dobbeltdiagnose, har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilket fundament et sådan nyt tilbud bør basere sig på og hvilke kompetencer, og dermed kompetenceudvikling, der er brug for. Oplægget vil præsentere notatet.

15.10-15.30 Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne + afsluttende kommentarer fra DFNDs bestyrelse

Du vil modtage et link til webinaret dagen inden afholdelsen. Webinaret foregår via Zoom.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Herunder kan du se og downloade slides fra temadagen

Hvad har vi lært af 15 års projekter på dobbeltdiagnoseområdet?

I en ny rapport fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Center for Rusmiddelforskning samler Katrine Schepelern Johansen og Birgitte Thylstrup op på en lang række af de projekter, der har været gennemført på dobbeltdiagnoseområdet i perioden 2005-2019.

De konkluderer bl.a., at vi i Danmark ikke har været særlig gode til at lære af tidligere gennemførte projekter på området, men at der tværtimod er en tendens til at gentage nogle af de samme tiltag. De peger også på, at samarbejde og samarbejdsprojekter bør erstattes af samskabelse og samskabelsesprojekter, og at kompetenceudviklingsprojekter ikke altid har nok fokus på forankring.

Rapporten henvender sig blandt andet til nogle af de aktører, der lige nu sidder og overvejer, hvordan de næste initiativer til at forbedre indsatserne på dobbeltdiagnoseområdet bør skrues sammen.

Læs mere ved at trykke på linket her

Temadag om Kognition

Kognitiv dysfunktion som barriere i sociale tilbud

Så ligger datoen for den første temadag i 2022 klar, efter vi måtte udsætte vores temadag i januar, og som altid håber vi at alle faggrupper vil deltage.

Til jer der allerede tilmeldte jer temadagen i januar, jeres tilmelding gælder stadig til d. 21. april. Hvis I er blevet forhindret, skriv da til Charlotte på mail: rche@aarhus.dk.

Dagen handler om de problemer den kognitive dysfunktion medfører og på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse.

 • Opmærksomhed på kognitive deficits; hvordan?
 • Hvordan vi agerer ift. målgruppen – hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem?
 • 80 % af hjemløse er mænd. Hvordan stiller man spørgsmål til mænd og hvordan får vi bedre sundhedstilbud i forbindelse med hjemløseforsorg og beskæftigelse
 • Hvordan tager man hensyn til kognitive problemer i dagligdagen og hvordan finder man kognitive problemer?
 • Sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt misbrugende hjemløse.
 • Misbrugsbehandling til socialt udsatte – en social netværksmodel

Vi har samlet oplægsholdere fra hele landet til at belyse betydningen af kognitive problemer i det daglige arbejde med socialt udsatte og faldgruber i forhold til behandling.

Temadagen afholdes den 21. april 2022 kl 9-15 i Hal C Arsenalvej 6 1436 København K,
MØDErummet på 1. sal (https://kulturs.kk.dk/halc) 1 km fra Christianshavn metrostation

Tilmeldingsfristen er den 17. april 2022. 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose


KØB BILLET – ikke medlem


KØB BILLET – medlem


Program

9.00 – 9.15  Velkomst
Birgitte Thylstrup
Formand DFND

9.15 – 10.00  Modeller for bevidsthed/selv biologisk set og hvad er kognition neurobiologisk /
Kognitionsproblemer og snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri.
Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam, Københavns Kommune

10.00 – 10.45 ”Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder”
Videnscentret Vamis

10.45 – 11.00  Pause  

11.00 – 11.30  CRAS. Community Reinforcement på Sundholm. Tilpasset misbrugsbehandling til socialt udsatte.
Marie Sidenius, Region
Syddanmark.

11.30 – 12.30  Frokost og networking

12.30 – 13.15  Fra forskningsartikel til konkret nytteværdi for en levende puls.
Steen Guldager, VISO / Connec

13.15 – 14.00  Mænds reaktionsmåde på psykiske vanskeligheder, og tilgange til behandling
Svend Aage Madsen
Rigshospitalet

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 14.45 Debat. Hvordan finder vi og skelner psykiatriske diagnoser fra kognitive forstyrrelser i dagligt praksis
og har det en betydning for behandlingsoutcome?

14.45 Update på DFND.
Kommende arrangementer i Danmark og Norden

Farvel og tak for i dag

Treatment of Dual Diagnosis in Denmark: Models for Cooperation and Positions of Power

Skrevet af Katrine Schepelern Johansen (2018) i Qualitative Studies, Vol. 5, No. 2, 2018, pp. 125–139.

Treatment for dual diagnosis in Denmark is divided between a medically based psychiatric treatment system and a socially oriented substance use treatment system; consequently, in order to deliver the most effective treatment to people with dual diagnosis, the two need to cooperate. A number of projects have been initiated to try out different models for cooperation, yet, on a larger, societal scale, we have not solved the puzzle of how it can be made to work in practice. My focus in this article is to suggest some reasons why it is so difficult to introduce cooperation between psychiatry and addiction treatment despite the many projects directed explicitly towards this. I suggest that at least part of the answer lies in the unequal power relations between psychiatry and substance use treatment.

Læs mere ved at trykke på linket her

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden