SKANROP 2023

Så er det igen tid til skandinavisk konference om rusmidler og psykiatri. Det afholdes denne gang i Norge, i Hamar d. 8-9. juni 2023.
Tilmeldingsfristen er d. 24. maj. Tryk på linket nedenfor, for at se mere.

https://rop.no/kompetanseheving/skanrop-2022/

Sidste skandinaviske konference blev i Danmark i juni 2019, i København. På grund af Covid-19 epidemien har denne kommende konference været udskudt til nu, så vi glæder os rigtig meget. Derfor håber vi også, at ser mange af jer deroppe.

Meeting the Dragon

Tema

Gennem de seneste 10 år har der været afholdt nordiske konferencer om psykisk lidelse og rusproblemer i Norge, Sverige og Danmark, og det er med glæde, at vi igen indbyder til en konference i Danmark på Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København NV.

Konferencen vil støtte mennesker med en dobbeltproblematik gennem deling af viden om livsvilkår, støttebehov og indsatser og ved at blive klogere på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande. Centrale spørgsmål, som konferencen adresserer:

Hvilke udfordringer møder brugerne inden for sundhed, trivsel, bolig, deltagelse på arbejdsmarkedet – og hvordan imødekommer vi dem?

  • Hvordan vægter vi bedst et recovery-orienteret fokus på både psykisk helse, rus og somatik?
  • Hvordan styrker vi organisering af indsatser på tværs af sektorer uden af tabe brugeren af syne?
  • Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi, og er der nogen, vi overser?
  • Hvor langt er vi i forhold til indsatser overfor særligt udfordrede målgrupper, fx unge, ældre, flygtninge?
  • Hvad skal til for at sikre god implementering og kvalificering – både på den korte og lange bane?

For at sikre en deling af viden, der involverer den kompleksitet og helhedstænkning, som kendetegner området, henvender konferencen sig både til både forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker og pårørende samt relevante interesseorganisationer. Det samme gælder mulighed for oplæg i workshops.

Konference om den fremtidige behandling af personer med misbrug og psykisk lidelse

Med udgivelsen af Sundhed, hvor du er i januar 2018  har Sundheds- og ældreministeriet varslet, at behandlingen af patienter med misbrug og samtidig psykisk lidelse fremover skal samles i regionerne. Selskab for Misbrugspsykologi stablede en fin konference på benene i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København. På konferencen diskuterede vi med mange andre, hvilke opgaver der hører til den “sociale behandling” af misbrug, og hvilke opgaver der hører til den ”misbrugspsykiatriske” del, samt hvilke konsekvenser det har at adskille behandlingsopgaver på denne måde.

Se program for konference HER

Se vores oplæg HER (PowerPoints til download)

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden