Ny organisering af dobbeltdiagnoseområdet #1

Online temaeftermiddag på Zoom ved Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 4/12 2023 kl. 14.00-16.00. Tilmeld dig dagen nedenfor.

Pr. 1. september 2024 skal regionerne begynde at tilbyde integreret behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse, der samtidig har betydelige rusmiddelproblemer. Over de næste par år skal det regionale tilbud udvides til at kunne rumme 9.600 personer på landsplan.

På denne online temaeftermiddag hos Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose kan du høre om, hvad vi på nuværende tidspunkt ved dels om de faglige visitationsretningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har været ansvarlige for at udarbejde i foråret 2023, og som blev offentliggjort i september (https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/Visitation-til-integreret-behandling/Visitationsretningslinje-dobbeltdiagnose.ashx)  og dels om det nye regionale tilbud om integreret behandling, som regionerne er i gang med at udvikle.

Der er ikke tale om en kritisk diskussion af de forskellige dokumenter og processer men en faktuel præsentation af, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Vi planlægger med at følge op med en temaeftermiddag #2 i sommeren 2024, når vi ved noget mere om det nye regionale tilbud.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. forperson for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.45 Gennemgang af centrale elementer i de faglige visitationsretningslinjer og mulighed for spørgsmål v. Katrine Schepelern Johansen.

14.45-15.00 Pause

15.00-15.50 Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om det nye regionale tilbud og hvordan er processen frem til 1. september 2024? Og mulighed for spørgsmål v. Lone Tonsgaard

15.50-16.00 Afslutning

Webinarets oplægsholdere:

Katrine Schepelern Johansen er leder og seniorforsker v. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri og har siddet med i arbejdsgruppen, der udarbejdede de faglige visitationsretningslinjer.

Lone Tonsgaard er konsulent i Kvalitets- og forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri og projektleder for den tværregionale arbejdsgruppe, der arbejder med udviklingen af det nye integrerede tilbud.

Herunder kan du læse og downloade materialet fra webinaret

Et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose

Online temaeftermiddag v. Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 5/12 kl. 14.00-15.30.

Slides fra temadagen kan findes længere nede på siden.

Tilmeldingen er nu lukket.

Sundheds- og socialstyrelsens faglige oplæg til en ny 10 årsplan for psykiatrien anbefaler, at der etableres et nyt samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionerne, der tilbyder integreret behandling. Der vil skulle laves tilbud til både børn og voksne. Her i efteråret 2022 er de første arbejdsgrupper, der skal beskrive de nye tilbud, blevet nedsat.

Men hvad vil et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose indebære? Hvilket fundament skal det basere sig på? Hvilke erfaringer fra rusmiddelområdet kan bør tages med over i det nye, integrerede tilbud? Hvad kan vi lære fra udlandet? Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose afholder en online temaeftermiddag, hvor disse spørgsmål er i centrum.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. formand for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.40 Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer? v. af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Lei Blandin Jobe og Katrine Schepelern Johansen.

  • Center for Rusmiddelforskning og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er i gang med en undersøgelse, hvor vi bl.a. kigger på, hvad der findes af internationale guidelines i forhold til børn og unge med dobbeltdiagnose. Der er bl.a. fokus på udredning, behandling, inddragelse af pårørende og inddragelse af de unge selv. Oplægget vil præsentere de foreløbige fund, der vil blive offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet.

14.40-15.10 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med et regionalt dobbeltdiagnose-tilbud til unge med dobbeltdiagnose (under 25 år) – fundament og kompetencer v. Susanne Pihl Hansen, UngeAlliancen

  • UngeAlliancen, der med støtte fra Helsefonden arbejder på at skabe bedre indsatser for børn og unge med dobbeltdiagnose, har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilket fundament et sådan nyt tilbud bør basere sig på og hvilke kompetencer, og dermed kompetenceudvikling, der er brug for. Oplægget vil præsentere notatet.

15.10-15.30 Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne + afsluttende kommentarer fra DFNDs bestyrelse

Du vil modtage et link til webinaret dagen inden afholdelsen. Webinaret foregår via Zoom.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Herunder kan du se og downloade slides fra temadagen

Webinar d. 15. april kl. 17-18: Skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper

55 årige hjemløse svarer fysisk til 89 årige i resten af samfundet!

Medlemsmøde i DFND 15. april 17.00 – 18.00 på Zoom, hvor vi i en workshop, ser nærmere på begrebet skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper. Skrøbelighed er et almindelig klinisk syndrom hos ældre voksne, der medfører en øget risiko for fatale problemer, for eksempel i forbindelse med fald, udvikling af handicap, hospitalsindlæggelser og øget dødelighed.

Begrebet har været anvendt i geriatri gennem mange år, hvor man definerer skrøbelighed ud fra følgende 5 kriterier: Vægttab, udmattethed, lav fysisk aktivitet, langsomhed og svaghed Flere undersøgelser har vist, at skrøbelighed også er et problem for langt yngre hjemløse, og andre udsatte befolkningsgrupper. For bedre at kunne forebygge tidlig sygdom og død, vil det derfor være relevant at inddrage skrøbelighedsindeks for udsatte personer som led i skadesreduktion og rehabilitering.

Medlemmer af Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose, kan tilmelde sig mødet, som er gratis.

Ved tilmelding får du senere tilsendt dit link til webinaret på mail.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden