Et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose

Online temaeftermiddag v. Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose d. 5/12 kl. 14.00-15.30.

Tilmeldingen er nu lukket.

Sundheds- og socialstyrelsens faglige oplæg til en ny 10 årsplan for psykiatrien anbefaler, at der etableres et nyt samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionerne, der tilbyder integreret behandling. Der vil skulle laves tilbud til både børn og voksne. Her i efteråret 2022 er de første arbejdsgrupper, der skal beskrive de nye tilbud, blevet nedsat.

Men hvad vil et godt tilbud til børn og unge med dobbeltdiagnose indebære? Hvilket fundament skal det basere sig på? Hvilke erfaringer fra rusmiddelområdet kan bør tages med over i det nye, integrerede tilbud? Hvad kan vi lære fra udlandet? Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose afholder en online temaeftermiddag, hvor disse spørgsmål er i centrum.

Program:

14.00-14.10 Velkommen v. formand for DFND Birgitte Thylstrup

14.10-14.40 Hvad kan vi lære af de internationale erfaringer? v. af Birgitte Thylstrup, Sidsel Schrøder, Lei Blandin Jobe og Katrine Schepelern Johansen.

  • Center for Rusmiddelforskning og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er i gang med en undersøgelse, hvor vi bl.a. kigger på, hvad der findes af internationale guidelines i forhold til børn og unge med dobbeltdiagnose. Der er bl.a. fokus på udredning, behandling, inddragelse af pårørende og inddragelse af de unge selv. Oplægget vil præsentere de foreløbige fund, der vil blive offentliggjort i en rapport omkring årsskiftet.

14.40-15.10 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med et regionalt dobbeltdiagnose-tilbud til unge med dobbeltdiagnose (under 25 år) – fundament og kompetencer v. Susanne Pihl Hansen, UngeAlliancen

  • UngeAlliancen, der med støtte fra Helsefonden arbejder på at skabe bedre indsatser for børn og unge med dobbeltdiagnose, har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilket fundament et sådan nyt tilbud bør basere sig på og hvilke kompetencer, og dermed kompetenceudvikling, der er brug for. Oplægget vil præsentere notatet.

15.10-15.30 Mulighed for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne + afsluttende kommentarer fra DFNDs bestyrelse

Du vil modtage et link til webinaret dagen inden afholdelsen. Webinaret foregår via Zoom.

Mvh Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Webinar d. 15. april kl. 17-18: Skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper

55 årige hjemløse svarer fysisk til 89 årige i resten af samfundet!

Medlemsmøde i DFND 15. april 17.00 – 18.00 på Zoom, hvor vi i en workshop, ser nærmere på begrebet skrøbelighed hos socialt udsatte befolkningsgrupper. Skrøbelighed er et almindelig klinisk syndrom hos ældre voksne, der medfører en øget risiko for fatale problemer, for eksempel i forbindelse med fald, udvikling af handicap, hospitalsindlæggelser og øget dødelighed.

Begrebet har været anvendt i geriatri gennem mange år, hvor man definerer skrøbelighed ud fra følgende 5 kriterier: Vægttab, udmattethed, lav fysisk aktivitet, langsomhed og svaghed Flere undersøgelser har vist, at skrøbelighed også er et problem for langt yngre hjemløse, og andre udsatte befolkningsgrupper. For bedre at kunne forebygge tidlig sygdom og død, vil det derfor være relevant at inddrage skrøbelighedsindeks for udsatte personer som led i skadesreduktion og rehabilitering.

Medlemmer af Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose, kan tilmelde sig mødet, som er gratis.

Ved tilmelding får du senere tilsendt dit link til webinaret på mail.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden