Temadag om Kognition

Kognitiv dysfunktion som barriere i sociale tilbud

Så ligger datoen for den første temadag i 2022 klar, efter vi måtte udsætte vores temadag i januar, og som altid håber vi at alle faggrupper vil deltage.

Til jer der allerede tilmeldte jer temadagen i januar, jeres tilmelding gælder stadig til d. 21. april. Hvis I er blevet forhindret, skriv da til Charlotte på mail: rche@aarhus.dk.

Dagen handler om de problemer den kognitive dysfunktion medfører og på løsninger i forhold til diagnose, mænds sundhed, behandling og beskæftigelse.

  • Opmærksomhed på kognitive deficits; hvordan?
  • Hvordan vi agerer ift. målgruppen – hvilke krav stiller vi? Hvordan støtter vi? Hvordan tilpasser vi tilbud til dem?
  • 80 % af hjemløse er mænd. Hvordan stiller man spørgsmål til mænd og hvordan får vi bedre sundhedstilbud i forbindelse med hjemløseforsorg og beskæftigelse
  • Hvordan tager man hensyn til kognitive problemer i dagligdagen og hvordan finder man kognitive problemer?
  • Sansemæssige forstyrrelser og social sammenhængskraft blandt misbrugende hjemløse.
  • Misbrugsbehandling til socialt udsatte – en social netværksmodel

Vi har samlet oplægsholdere fra hele landet til at belyse betydningen af kognitive problemer i det daglige arbejde med socialt udsatte og faldgruber i forhold til behandling.

Temadagen afholdes den 21. april 2022 kl 9-15 i Hal C Arsenalvej 6 1436 København K,
MØDErummet på 1. sal (https://kulturs.kk.dk/halc) 1 km fra Christianshavn metrostation

Tilmeldingsfristen er den 17. april 2022. 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag.

Med venlige hilsner

Bestyrelsen for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose


KØB BILLET – ikke medlem


KØB BILLET – medlem


Program

9.00 – 9.15  Velkomst
Birgitte Thylstrup
Formand DFND

9.15 – 10.00  Modeller for bevidsthed/selv biologisk set og hvad er kognition neurobiologisk /
Kognitionsproblemer og snitfladen mellem neurologi, somatik og psykiatri.
Henrik Thiesen og Charlotte Obel, SundhedsTeam, Københavns Kommune

10.00 – 10.45 ”Tilgang og tilpasning af misbrugsbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder”
Videnscentret Vamis

10.45 – 11.00  Pause  

11.00 – 11.30  CRAS. Community Reinforcement på Sundholm. Tilpasset misbrugsbehandling til socialt udsatte.
Marie Sidenius, Region
Syddanmark.

11.30 – 12.30  Frokost og networking

12.30 – 13.15  Fra forskningsartikel til konkret nytteværdi for en levende puls.
Steen Guldager, VISO / Connec

13.15 – 14.00  Mænds reaktionsmåde på psykiske vanskeligheder, og tilgange til behandling
Svend Aage Madsen
Rigshospitalet

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 14.45 Debat. Hvordan finder vi og skelner psykiatriske diagnoser fra kognitive forstyrrelser i dagligt praksis
og har det en betydning for behandlingsoutcome?

14.45 Update på DFND.
Kommende arrangementer i Danmark og Norden

Farvel og tak for i dag

Om kompetencer

Rigtig mange tak til oplægsholdere og engagerede deltagere for en spændende temadag d. 21.11.2018 hos Opsøgende Team i Aarhus.

Vi havde fokus på kompetencer i arbejdet med mennesker med sammenfaldende psykisk lidelse og misbrug af alkohol, rusmidler og medicin. Vi skal vide så meget! Vi skal nå så meget! Hvad er vigtigt og hvad kan borgerne bruge?

Dette fokus blev belyst i 3 oplæg. Se her PP-præsentationerne for: 

”Kognitiv misbrugsbehandling på basis af KRAK – ”den skæveKRAP” v./psykolog Lene Metner, PsykologCentret Skive/Viborg og psykolog Eline Hyldager,Dobbeltdiagnose I/S


Her blev vi introduceret til konceptet KRAP (Kognitivt RessourcefokuseretAnerkendende Pædagogik), som er et integreret socialpædagogisk system, der indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt “virker”.

Se her Lene Metner og Eline Hyldagers PP-præsentation

Hvilke kompetencer har vi brug for i det tværsektorielle arbejde? v. Katrine S. Johansen,antropolog, seniorforsker og leder. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i RegionHovedstadens Psykiatri.


På baggrund af en række samarbejdsprojekter mellem regional behandlingspsykiatri og kommunal misbrugsbehandling præsenterer oplægget de udfordringer, der typisk opstår i samarbejdet og hvilke kompetencer, der er brug for hos medarbejdere i forhold til at kunne overkomme disse udfordringer.

Se her Kathrine S. Johansens PP-præsentation (downloades)

Hvad efterspørger borgerne af de professionelle? v. Jonathan Led Larsen, psykolog, ph.d.-studerende. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri.

Oplægget baserer sig på et igangværende ph.d. projekt, hvor borgere med psykoselidelse og cannabismisbrug bliver interviewet af flere omgange – bl.a. om hvad borgerne oplever som hjælpsomt i deres liv.

Se her Jonathan Led Larsens PP-præsentation (downloades)

Tak til Opsøgende Team Aarhus for lån af lokaler samt særdeles god forplejning.

Plads til alle på arbejdsmarkedet – Powerpoints

Powerpoints

Introduktion til temadagen
V. Birgitte Thylstrup, Lektor CRF. og formand for DFND

Alkoholbehandling til socialt udsatte, hvad virker?
V. Henrik Thiesen, overlæge og Institutionsleder, SundhedsTeam, CUVF, Københavns Kommune.

Socialt Udsatte i job – Identitet og Respekt
V. Morten Østergaard Thomsen, Social vicevært, Det Opsøgende Team, Aarhus Kommune

Ikke-behandling som behandling.
V. Torben Gunnar Svendsen, institutionsleder, Den Fleksible Beskæftigelse, CUVF, Københavns Kommune

Plads til alle på arbejdsmarkedet

Tak for en god og inspirerende temadag i skønne omgivelser på Sundholm og velkommen til de nye medlemmer. Der kom mange blikke på muligheder for, hvordan socialt udsatte kan komme med i arbejdsfællesskaber, og hvad det kræver af indsats og opmærksomhed.

Som efterspurgt er der lagt Power Points og fotos fra dagen op på hjemmesiden, og tjek også gerne FB for tilbagemeldinger. Næste temadag sker i februar/marts 2018. Hold øje med hjemmesiden og FB, hvor der vil komme program og tilmelding.

Temadag og generalforsamling 2017

Tak for endnu en god temadag d. 9.3.17 efterfulgt af generalforsamling, denne gang i rare omgivelser i Aarhus – (se Program for dagen).
En ganske særlig dag, hvor vi kan fejre 10 år fra opstart af netværket på konferencen Beat the Dragon på Aarhus Universitet, hvor Team for Misbrugspsykiatri stadig gik, fandtes og gik forrest i opbyggelsen af netværket. Tak til Lotte Sønderby, Lars Merinder, Søren Søegaard, Eline Hyldager. Vi fortsætter, og som dagen i dag viste endnu en gang, er der god grund til fortsat at lægge kræfter i samarbejde på tværs for at støtte op om mere opmærksomhed og udvikling inden for området.

Særlig tak til Katrine Schepelern, PhD, leder af Kompetencenter for Dobbeltdiagnoser, Sankt Hans og speciallæge i psykiatri, Danny Reving, KABS for jeres gode oplæg og refleksioner på dagen.

Vi fik et rigtigt godt indblik, hvordan udfordringer i behandling af dobbeltdiagnosticerede ser ud og kan imødekommes fra regionalt og kommunalt perspektiv. Vi fik også mod på at stable en større temadag på benene, hvor der kan være workshops med mere plads og tid til udveksling af praksiserfaringer i forhold til, hvordan koordinering kan fungere inden for forskellige faglige, organisatoriske og rammer.

Derefter en generalforsamling, hvor alle, der stillede op til genvalg, blev genvalgt, og hvor vi kan byde velkommen til Katrine Schepelern i bestyrelsen og til Keld Loftager til vores 2019 Nordiske konference støtteteam J. Som altid dejligt med nye kræfter i netværket!

Vedhæftet er PowerPoints fra dagen (downloades).

Mange hilser på bestyrelsens vegne.

Birgitte Thylstrup

Tak for en god temadag 10.03.16

Tak for en god dag i rare omgivelser i Fredericia.

Særlig tak til Mie Leer, Udviklingskonsulent, Center for bo-området, Aarhus kommune og Charlotte Enemark Rasmussen, Distriktssygeplejerske, Psykiatrienshus, Silkeborg – Viborg – Skive.

Vi fik et rigtigt godt indblik i, hvordan der kan arbejdes med Åben Dialog, og hvordan det kan støtte en ligeværdig og respektufuld kontakt med borgere, bedre involvering i behandlingen, og bedre samarbejdet og den fælles forståelse og imødekommelse af borgerens behov.

Derefter generalforsamling, hvor alle, der stillede op til genvalg blev genvalgt, og hvor vi kan byde velkomme til Heidi Gøtze fra KABS Stjernevang, Glostrup kommune. Dejligt med nye i bestyrelsen!

Vedhæftet er PowerPoints fra dagen (downloades).

OBS: Vi talte om mulige temaer for næste år, men sig gerne frem her, hvad I kunne ønske jer.

Mange hilser på bestyrelsens vegne .

Birgitte Thylstrup

Temadag om Vidensdeling

Så er temadagen om vidensdeling i netværket overstået, og tusind tak til deltagerne for det flotte arbejde med at videreudvikle netværket. Hele dagen blev opbygget omkring spørgsmålet: “Hvordan skaber vi de bedste muligheder for vidensdeling og faglig inspiration via netværket?”.

Henrik Thiesen startede dagen med et oplæg om DFND’s historie og formål, og dette gav et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde på dagen (Henriks oplæg kan downloades nederest i indlægget).
Derefter startede vi en proces med idéudvikling til at svare på ovenstående spørgsmål. Vi begyndte med en Walk’n’Talk, hvor vi brainstormede, hvorefter vi mødtes og fremlagde de forskellige idéer for hinanden. Alle idéerne blev herefter kategoriseret i 4 områder. Dermed kunne vi arbejde videre i grupper med områderne, der fik overskrifterne: Sociale medier, Økonomi, Liv & vokseværk og Samarbejde.

Dette gav til sidst nogle helt konkrete mål og foreslag til, hvordan vi medlemmer kan gøre endnu mere brug af hinandens viden og til at inspirerer hinanden. Der kom mange gode bud, blandt andet at nedsætte en arbejdsgruppe til de sociale medier og at udbygge hjemmesiden med flere funktioner, blandt andet med medlemsprofiler, et andet forslag var visitkort om information om DFND medlemmerne kan dele ud, for at udbrede budskabet, et andet foreslag var at søge midler til at kunne afholde en nordisk konference, som vi længe har haft et ønske om. Der var flere andre mål og foreslag, som bestyrelsen vil kigge videre på ved næste bestyrelsesmøde d. 6. maj 2015.

Igen, tusind tak for en rigtig god dag.

Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose – læs historie og formål her.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden