Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash?

For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig af. Man begyndte så at tale om en ’psykisk afhængighed’ til forskel fra en ’fysisk afhængighed’ og mente, at man måske kunne blive psykisk afhængig, men ikke fysisk.

I 70’erne spurgte læge og forsker Søren Haastrup i en dansk undersøgelse sine informanter om, hvilke stoffer det var sværest at stoppe med, og de fleste mente, at hash var det letteste at stoppe med. Når man i starten af 90’erne spurgte regelmæssige cannabisbrugere om de oplevede abstinenser, var det meget få, der fortalte, at de kendte til abstinenser. Siden da er der sket store forandringer i vores syn på cannabis og vores syn på afhængighed.

I forskningsverdenen er man ikke længere af den opfattelse, at man kan opdele afhængighed i en klar psykisk og en fysisk komponent.

Læs hele artiklen herunder

Artiklen Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash er skrevet af Morten Hesse og Birgitte Thylstrup.

“Ro på”

“Ro på” – et kort psykoedukativt program – gør en forskel i ambulant behandling af misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse
“Ro på” – det randomiserede multicenterprojekt med seks samtaler om impulsiv adfærd til misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse er nu færdigt. Vi vil gerne takke alle deltagerne for deres samarbejde og engagerede indsats i den lange projektperiode. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Nu vil vi gerne dele vores erfaringer og metoden med jer. Det vil vi gøre ved at lægge link manualen og en artikel om undersøgelsen i det sidste STOF ud hjemmesiden for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnoser. Der er ikke udtaget copyright på metoden, så alle, der har lyst og mulighed for det, kan anvende metoden.

I er meget velkomne til at henvende jer til os ved spørgsmål til Birgitte Thylstrup og Morten Hesse (bt.crf@psy.au.dk og mh.crf@psy.au.dk).

Links:

Arbejdsbog:
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/_Ro_paa__-arbejdsbog.pdf.

STOF artikel – første artikel i bladet:
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/

Pårørende til mennesker med en dobbeltdiagnose er også dobbeltbelastede!

Mennesker med dobbeltdiagnose misbruger af samme årsager som mennesker uden psykisk lidelse: Rus opleves som kortvarige lyksaligheder i et broget og kompliceret liv. Også for de pårørende er det svært at være vidne til denne selvdestruktive adfærd.

Læs artiklen her

Skrevet af:

JENS SOHN ANKERSEN SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER

GITTE SJØDIN SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER

KATHJA THRANE BRANDT FAGLIG KOORDINATOR

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden