Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash?

For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig af. Man begyndte så at tale om en ’psykisk afhængighed’ til forskel fra en ’fysisk afhængighed’ og mente, at man måske kunne blive psykisk afhængig, men ikke fysisk.

I 70’erne spurgte læge og forsker Søren Haastrup i en dansk undersøgelse sine informanter om, hvilke stoffer det var sværest at stoppe med, og de fleste mente, at hash var det letteste at stoppe med. Når man i starten af 90’erne spurgte regelmæssige cannabisbrugere om de oplevede abstinenser, var det meget få, der fortalte, at de kendte til abstinenser. Siden da er der sket store forandringer i vores syn på cannabis og vores syn på afhængighed.

I forskningsverdenen er man ikke længere af den opfattelse, at man kan opdele afhængighed i en klar psykisk og en fysisk komponent.

Læs hele artiklen herunder

Artiklen Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash er skrevet af Morten Hesse og Birgitte Thylstrup.

“Ro på”

“Ro på” – et kort psykoedukativt program – gør en forskel i ambulant behandling af misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse
“Ro på” – det randomiserede multicenterprojekt med seks samtaler om impulsiv adfærd til misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse er nu færdigt. Vi vil gerne takke alle deltagerne for deres samarbejde og engagerede indsats i den lange projektperiode. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Nu vil vi gerne dele vores erfaringer og metoden med jer. Det vil vi gøre ved at lægge link manualen og en artikel om undersøgelsen i det sidste STOF ud hjemmesiden for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnoser. Der er ikke udtaget copyright på metoden, så alle, der har lyst og mulighed for det, kan anvende metoden.

I er meget velkomne til at henvende jer til os ved spørgsmål til Birgitte Thylstrup og Morten Hesse (bt.crf@psy.au.dk og mh.crf@psy.au.dk).

Links:

Arbejdsbog:
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/_Ro_paa__-arbejdsbog.pdf.

STOF artikel – første artikel i bladet:
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/

Projekt RED LIV

Dette er en rapport om projekt RED LIV, som blev gennemført i 2013-2015 af SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Glostrup Kommune og Odense Kommune.

Projektet havde til formål at afdække muligheden for at uddanne relevant personale, tidligere stofbrugere og pårørende i overdosisforebyggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof Naloxon, og det fungerede som en udvidelse af et mindre overdosisprojekt med Naloxon, som blev gennemført i Københavns Kommune 2010-2011.
Rapporten er delt i to dele. Del 1 beskriver anbefalinger, baggrund, gennemførelse og resultater fra projektet. Del 2 beskriver de praktiske forhold omkring afviklingen af projekt RED LIV.

Vi vil gerne takke koordinatorer og læger i de 4 kommuner og landsfølgegruppe; medlemmerne i styregruppen, Lis Bjarnesen, Bo Møller Nielsen og Helle Petersen, for overblik og konstruktive indspark, samt lektorerne Morten Hesse og Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, for hjælp med dataindsamling, databearbejdning og rapportskrivning.

Sidste men ikke mindst vil vi gerne takke trænerne, som lagde tid i uddannelsen og kontakten med brugere og pårørende, og alle de brugere og pårørende, som har stillet sig frivilligt til rådighed for at kunne redde andre.

København, december 2015

Marian Jørgensen projektkoordinator, RED LIV

Henrik Thiesen, overlæge projektleder, RED LIV

Læs rapporten Her

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden