Pårørende til mennesker med en dobbeltdiagnose er også dobbeltbelastede!

Mennesker med dobbeltdiagnose misbruger af samme årsager som mennesker uden psykisk lidelse: Rus opleves som kortvarige lyksaligheder i et broget og kompliceret liv. Også for de pårørende er det svært at være vidne til denne selvdestruktive adfærd.

Læs artiklen her

Skrevet af:

JENS SOHN ANKERSEN SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER

GITTE SJØDIN SOCIALFAGLIG MEDARBEJDER

KATHJA THRANE BRANDT FAGLIG KOORDINATOR

Rapport om narkotikarelaterede dødsfald

I oktober 2014 udkom en rapport om forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark i årene 2008-2011. Baggrunden for rapporten er, at Danmark historisk og aktuelt har et højt antal af forgiftningsdødsfald, hvorfor Københavns, Aarhus og Odense Kommune i 2012 tog initiativ til en undersøgelse, der skulle belyse relevante aspekter af det høje antal med afsæt i deres egne kommuner. Midler til undersøgelsen blev efter ansøgning bevilget af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), Oslo Universitet, forestod undersøgelsen, blandt andet fordi de tidligere havde gennemført en tilsvarende undersøgelse i Norge.

Læs hele rapporten herunder.

Ny rapport om narkotikarelaterede dødsfald udgivet af tidsskriftet STOF

Skrevet af

Sidsel Schrøder – pæd. antropolog, forskningsassistent på CRF
Christian Tjagvad – læge, ph.d.-stud. på SERAF, Oslo Universitet
Birgitte Thylstrup – psykolog, lektor på CRF

Temadag om Vidensdeling

Så er temadagen om vidensdeling i netværket overstået, og tusind tak til deltagerne for det flotte arbejde med at videreudvikle netværket. Hele dagen blev opbygget omkring spørgsmålet: “Hvordan skaber vi de bedste muligheder for vidensdeling og faglig inspiration via netværket?”.

Henrik Thiesen startede dagen med et oplæg om DFND’s historie og formål, og dette gav et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde på dagen (Henriks oplæg kan downloades nederest i indlægget).
Derefter startede vi en proces med idéudvikling til at svare på ovenstående spørgsmål. Vi begyndte med en Walk’n’Talk, hvor vi brainstormede, hvorefter vi mødtes og fremlagde de forskellige idéer for hinanden. Alle idéerne blev herefter kategoriseret i 4 områder. Dermed kunne vi arbejde videre i grupper med områderne, der fik overskrifterne: Sociale medier, Økonomi, Liv & vokseværk og Samarbejde.

Dette gav til sidst nogle helt konkrete mål og foreslag til, hvordan vi medlemmer kan gøre endnu mere brug af hinandens viden og til at inspirerer hinanden. Der kom mange gode bud, blandt andet at nedsætte en arbejdsgruppe til de sociale medier og at udbygge hjemmesiden med flere funktioner, blandt andet med medlemsprofiler, et andet forslag var visitkort om information om DFND medlemmerne kan dele ud, for at udbrede budskabet, et andet foreslag var at søge midler til at kunne afholde en nordisk konference, som vi længe har haft et ønske om. Der var flere andre mål og foreslag, som bestyrelsen vil kigge videre på ved næste bestyrelsesmøde d. 6. maj 2015.

Igen, tusind tak for en rigtig god dag.

Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose – læs historie og formål her.

Temadag i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose 2015

Temadag i DFND – Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Den 17.04.2015
8.30-14.00
Medborgerhuset Silkeborg
Bindslevsplads 5
8600 Silkeborg

Dagens indhold:
Velkomst og introduktion til dagen, hvor vi sammen stiller skarpt på, hvordan vi bedst kan udnytte de mange muligheder for vidensdeling og faglig inspiration, ved at være medlem af et netværk som DFND, både internt og på tværs af organisationer og systemer.

Dagen starter kl. 8.30 med morgenkaffe og brød, og der vil være frokostbuffet og eftermiddagskaffe til at køre hjem på kl. 14.00 hvor dagen slutter.

Temadagen er KUN for medlemmer og den er gratis.
Tilmelding senest onsdag den 08.04.2015 til Charlotte Enemark: charlras@rm.dk

Referat fra temadagen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden