Plads til alle på arbejdsmarkedet – Powerpoints

Powerpoints

Introduktion til temadagen
V. Birgitte Thylstrup, Lektor CRF. og formand for DFND

Alkoholbehandling til socialt udsatte, hvad virker?
V. Henrik Thiesen, overlæge og Institutionsleder, SundhedsTeam, CUVF, Københavns Kommune.

Socialt Udsatte i job – Identitet og Respekt
V. Morten Østergaard Thomsen, Social vicevært, Det Opsøgende Team, Aarhus Kommune

Ikke-behandling som behandling.
V. Torben Gunnar Svendsen, institutionsleder, Den Fleksible Beskæftigelse, CUVF, Københavns Kommune

Plads til alle på arbejdsmarkedet

Tak for en god og inspirerende temadag i skønne omgivelser på Sundholm og velkommen til de nye medlemmer. Der kom mange blikke på muligheder for, hvordan socialt udsatte kan komme med i arbejdsfællesskaber, og hvad det kræver af indsats og opmærksomhed.

Som efterspurgt er der lagt Power Points og fotos fra dagen op på hjemmesiden, og tjek også gerne FB for tilbagemeldinger. Næste temadag sker i februar/marts 2018. Hold øje med hjemmesiden og FB, hvor der vil komme program og tilmelding.

Temadag og generalforsamling 2017

Tak for endnu en god temadag d. 9.3.17 efterfulgt af generalforsamling, denne gang i rare omgivelser i Aarhus – (se Program for dagen).
En ganske særlig dag, hvor vi kan fejre 10 år fra opstart af netværket på konferencen Beat the Dragon på Aarhus Universitet, hvor Team for Misbrugspsykiatri stadig gik, fandtes og gik forrest i opbyggelsen af netværket. Tak til Lotte Sønderby, Lars Merinder, Søren Søegaard, Eline Hyldager. Vi fortsætter, og som dagen i dag viste endnu en gang, er der god grund til fortsat at lægge kræfter i samarbejde på tværs for at støtte op om mere opmærksomhed og udvikling inden for området.

Særlig tak til Katrine Schepelern, PhD, leder af Kompetencenter for Dobbeltdiagnoser, Sankt Hans og speciallæge i psykiatri, Danny Reving, KABS for jeres gode oplæg og refleksioner på dagen.

Vi fik et rigtigt godt indblik, hvordan udfordringer i behandling af dobbeltdiagnosticerede ser ud og kan imødekommes fra regionalt og kommunalt perspektiv. Vi fik også mod på at stable en større temadag på benene, hvor der kan være workshops med mere plads og tid til udveksling af praksiserfaringer i forhold til, hvordan koordinering kan fungere inden for forskellige faglige, organisatoriske og rammer.

Derefter en generalforsamling, hvor alle, der stillede op til genvalg, blev genvalgt, og hvor vi kan byde velkommen til Katrine Schepelern i bestyrelsen og til Keld Loftager til vores 2019 Nordiske konference støtteteam J. Som altid dejligt med nye kræfter i netværket!

Vedhæftet er PowerPoints fra dagen (downloades).

Mange hilser på bestyrelsens vegne.

Birgitte Thylstrup

Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash?

For ikke så mange år siden betragtede mange hash og pot som stoffer, man ikke kunne blive afhængig af. Man begyndte så at tale om en ’psykisk afhængighed’ til forskel fra en ’fysisk afhængighed’ og mente, at man måske kunne blive psykisk afhængig, men ikke fysisk.

I 70’erne spurgte læge og forsker Søren Haastrup i en dansk undersøgelse sine informanter om, hvilke stoffer det var sværest at stoppe med, og de fleste mente, at hash var det letteste at stoppe med. Når man i starten af 90’erne spurgte regelmæssige cannabisbrugere om de oplevede abstinenser, var det meget få, der fortalte, at de kendte til abstinenser. Siden da er der sket store forandringer i vores syn på cannabis og vores syn på afhængighed.

I forskningsverdenen er man ikke længere af den opfattelse, at man kan opdele afhængighed i en klar psykisk og en fysisk komponent.

Læs hele artiklen herunder

Artiklen Får man abstinenser af at holde op med at ryge hash er skrevet af Morten Hesse og Birgitte Thylstrup.

“Ro på”

“Ro på” – et kort psykoedukativt program – gør en forskel i ambulant behandling af misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse
“Ro på” – det randomiserede multicenterprojekt med seks samtaler om impulsiv adfærd til misbrugere med antisocial personlighedsforstyrrelse er nu færdigt. Vi vil gerne takke alle deltagerne for deres samarbejde og engagerede indsats i den lange projektperiode. Uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre.

Nu vil vi gerne dele vores erfaringer og metoden med jer. Det vil vi gøre ved at lægge link manualen og en artikel om undersøgelsen i det sidste STOF ud hjemmesiden for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnoser. Der er ikke udtaget copyright på metoden, så alle, der har lyst og mulighed for det, kan anvende metoden.

I er meget velkomne til at henvende jer til os ved spørgsmål til Birgitte Thylstrup og Morten Hesse (bt.crf@psy.au.dk og mh.crf@psy.au.dk).

Links:

Arbejdsbog:
http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/redskaber/_Ro_paa__-arbejdsbog.pdf.

STOF artikel – første artikel i bladet:
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/

Projekt RED LIV

Dette er en rapport om projekt RED LIV, som blev gennemført i 2013-2015 af SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Glostrup Kommune og Odense Kommune.

Projektet havde til formål at afdække muligheden for at uddanne relevant personale, tidligere stofbrugere og pårørende i overdosisforebyggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof Naloxon, og det fungerede som en udvidelse af et mindre overdosisprojekt med Naloxon, som blev gennemført i Københavns Kommune 2010-2011.
Rapporten er delt i to dele. Del 1 beskriver anbefalinger, baggrund, gennemførelse og resultater fra projektet. Del 2 beskriver de praktiske forhold omkring afviklingen af projekt RED LIV.

Vi vil gerne takke koordinatorer og læger i de 4 kommuner og landsfølgegruppe; medlemmerne i styregruppen, Lis Bjarnesen, Bo Møller Nielsen og Helle Petersen, for overblik og konstruktive indspark, samt lektorerne Morten Hesse og Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, for hjælp med dataindsamling, databearbejdning og rapportskrivning.

Sidste men ikke mindst vil vi gerne takke trænerne, som lagde tid i uddannelsen og kontakten med brugere og pårørende, og alle de brugere og pårørende, som har stillet sig frivilligt til rådighed for at kunne redde andre.

København, december 2015

Marian Jørgensen projektkoordinator, RED LIV

Henrik Thiesen, overlæge projektleder, RED LIV

Læs rapporten Her

Tak for en god temadag 10.03.16

Tak for en god dag i rare omgivelser i Fredericia.

Særlig tak til Mie Leer, Udviklingskonsulent, Center for bo-området, Aarhus kommune og Charlotte Enemark Rasmussen, Distriktssygeplejerske, Psykiatrienshus, Silkeborg – Viborg – Skive.

Vi fik et rigtigt godt indblik i, hvordan der kan arbejdes med Åben Dialog, og hvordan det kan støtte en ligeværdig og respektufuld kontakt med borgere, bedre involvering i behandlingen, og bedre samarbejdet og den fælles forståelse og imødekommelse af borgerens behov.

Derefter generalforsamling, hvor alle, der stillede op til genvalg blev genvalgt, og hvor vi kan byde velkomme til Heidi Gøtze fra KABS Stjernevang, Glostrup kommune. Dejligt med nye i bestyrelsen!

Vedhæftet er PowerPoints fra dagen (downloades).

OBS: Vi talte om mulige temaer for næste år, men sig gerne frem her, hvad I kunne ønske jer.

Mange hilser på bestyrelsens vegne .

Birgitte Thylstrup

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden